Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Phát Hành Thông Báo Phí Căn Hộ The Sun Avenue

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI THỜI GIAN GHI CHỈ SỐ NƯỚC – PHÁT HÀNH THÔNG BÁO PHÍ CỦA CĂN HỘ

Kính gửi Quý Cư dân,

 • Căn cứ vào tình hình thực tế;

Từ Tháng 1/2023 đến nay, việc ghi chỉ số nước sinh hoạt của căn hộ đang thực hiện theo thời gian ghi chỉ số nước thực tế của Công ty cấp nước Thủ Đức (từ ngày 8 đến ngày 10 hàng tháng). Tuy nhiên, ngày gửi Thông báo các phí (TBP) đến các căn hộ là từ ngày 5 đến ngày 7 hàng tháng, sau thời gian chốt số nước với công ty Cấp nước, dẫn đến việc phí nước sử dụng của căn hộ đang ghi nhận trên thông báo phí bị chậm 1 tháng.

 • Ví dụ:

TBP của tháng 7 (được gửi ngày 6/7/2023) ghi nhận chỉ số nước từ căn hộ đã sử dụng từ 6/5 đến 6/6 như ảnh đính kèm số 1.

 • Nội dung này đang gây khó hiểu cũng như khó kiểm soát được việc sử dụng nước của căn hộ.

Do đó, để Cư dân có thể kiểm soát được chỉ số nước cũng như thuận tiện trong việc theo dõi, thanh toán phí dịch vụ nước của căn hộ. Được sự phê duyệt của Ban Quản Trị, BQL xin thông báo đến Quý Cư dân về việc thay đổi thời gian ghi chỉ số nước và phát hành Thông báo phí của căn hộ như sau:

 • Điều chỉnh ngày phát hành TBP là ngày 10 đến 12 hàng tháng, trong TBP này sẽ thể hiện:
  • Phí quản lý, phí giữ xe của tháng hiện tại (tháng ra thông báo – gọi tắt là tháng N.
  • Phí nước từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng N-1.
 • Thời gian bắt đầu áp dụng: Từ kỳ Thông báo phí Tháng 9/2023.

               Ví vụ: TBP Tháng 9/2023 dự kiến phát hành ngày 10/9/2023 sẽ thể hiện:

 • Phí quản lý, phí giữ xe của tháng 9.
 • Phí nước của căn hộ đến hết ngày 31/8/2023.
 • Hình ảnh TBP minh hoạ đính kèm số 2.
 • Như vậy, TBP của tháng dự kiến phát hành 10/08/2023 sẽ thể hiện:
   • Phí quản lý, phí giữ xe của tháng 8.
   • Phí nước của căn hộ từ 07/06 đến 31/07/2023.
   • Tham khảo ảnh đính kèm số 3.

Vì vậy TBP được phát hành đến Quý Cư dân vào ngày 10/08 tới đây, tiền nước sẽ cao hơn so với các kỳ trước đó vì thời gian chốt chỉ số nước từ 7/6 đến 31/07/2023. Bắt đầu từ TBP tháng 9, tiền nước sẽ trở về chỉ số bình thường.

Một lần nữa, BQL xin cảm ơn và mong Quý Cư dân thông cảm về sự thay đổi trên. Trong trường hợp Quý cư dân có thắc mắc về chỉ số nước hoặc thấy chỉ số nước tăng bất thường, vui lòng liên hệ BQL để chúng tôi kiểm tra lại, đảm bảo các thiết bị đang sử dụng đang hoạt động ổn định, ghi nhận đúng chỉ số mà cư dân sử dụng.

Mọi thắc mắc cần làm rõ, vui lòng liên hệ qua email: sunavenue-mo@savills.com.vn hoặc điện thoại: 0901 817 678 – 0373 374 069.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu (VT).

 

CHUNG CƯ THE SUN AVENUE

Trưởng Ban Quản Lý

PHẠM THỊ THUỲ LINH

thông báo thời gian phát hành thông báo phí The Sun Avenue

thông báo thời gian phát hành thông báo phí The Sun Avenue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Xem thêm thông tin dự án tại website: https://thesunavenue.net/

Đánh giá bài viết
zalo