Mở Hồ Sơ Mời Thầu Hạng Mục Vệ Sinh The Sun Avenue Lần 2

THÔNG BÁO – NOTICE

MỞ HỒ SƠ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH HẠNG MỤC VỆ SINH CÔNG CỘNG LẦN 2

OPENING COMPETITIVE PRICE DOCUMENTS FOR PUBLIC CLEANING SERVICE AT THE SUN AVENUE FOR THE 2ND TIME

Kính gửi Quý Cư dân Chung cư The Sun Avenue/ Valued Residents,

Lời đầu tiên, Ban quản lý Tòa nhà The Sun Avenue xin gửi tới Quý Cư dân lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe/ The Sun Avenue Management Office would like to send our warmest greetings and best wishes to you and your family.

Căn cứ theo Thông báo số SAV/MO/TB.0820/042023 và SAV/MO/TB.0821/0420231 về việc mời chào giá cạnh tranh cho hạng mục “Dịch vụ vệ sinh công cộng – Chung cư The Sun Avenue lần thứ 2”, tính đến 17h00 ngày 31/07/2023 Ban Quản Lý đã nhận được 16 (mười sáu) hồ sơ tham gia chào giá của các đơn vị sau/ Pursuant to Notice No. SAV/MO/TB.0820/042023 and SAV/MO/TB.0821/0420231 on the offer of competitive prices for the category “Public cleaning service – The Sun Avenue Apartment for the 2nd time“, as of 5:00 pm on July 31st, 2023, the Management Office has received 16 bids from the following units:

 1. Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp Sài Gòn (Đơn vị hiện hữu)/ Saigon Industrial Hygiene Service and Equipment Co., Ltd (Existing entity)
 2. Công ty Dịch vụ Vệ sinh Cleanhouse/ Cleanhouse Cleaning Service Company;
 3. Công ty TNHH KJC Service/ KJC Service Co., Ltd;
 4. Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại HHB/ HHB Service and Trading Co., Ltd;
 5. Công ty Vệ sinh Công nghiệp Hoàn Mỹ/ Hoan My Industrial Hygiene Company;
 6. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Clean 24h/ Clean 24h Trading and Service Joint Stock Company;
 7. Công ty Cổ phần Dịch vụ vệ sinh Pan Pacific Sài Gòn/ Pan Pacific Saigon Sanitary Service Joint Stock Company;
 8. Công ty Cổ phần Phát Hưng Thịnh/ Phat Hung Thinh Joint Stock Company;
 9. Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ HB-KMIX/ HB-KMIX Trading Service Company Limited;
 10. Công ty Cổ phần Care VN/ Care VN Joint Stock Company.
 11. Công ty TNHH Dịch vụ Xuyên Thái Bình/ Xuyen Thai Binh Service Co., Ltd;
 12. Công ty TNHH Dịch vụ Sky One/ Sky One Service Co., Ltd;
 13. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ New Life/ New Life Service Trading Co., Ltd;
 14. Công ty Cổ phần Giải pháp Mùi hương GFC/ GFC Scent Solution Joint Stock Company;
 15. Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Công Nghiệp Trung Tín/ Trung Tin Industrial Hygiene Joint Stock Company;
 16. Công ty TNHH Happy Clean/ Happy Clean Co., Ltd.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch & khách quan cũng như tuần thủ theo Quy chế thu chi tài chính của Ban Quản Trị Chung cư The Sun Avenue trong việc lựa chọn các nhà thầu, thay mặt Ban Quản Trị, Ban Quản Lý kính mời Quý Cư dân tham dự Buổi mở hồ sơ chào giá hạng mục trên với thông tin chi tiết như sau:/ In order to ensure the transparently & objectively as well as complying with the Financial Regulations of The Sun Avenue Building Owner’s Committee in selecting contractors, on behalf of Building Owner’s Committee, the Management Office would like to invite Residents attended the opening of documents for the above items with details as follows:

 • Thành phần tham dự: Ban Quản Trị, Ban Quản Lý, Đại diện Cư dân/ Participants: Building Owner’s Committee, Management Office, Representative of Residents.
 • Thời gian: Lúc 17h00, thứ Tư, ngày 02/08/2023 / Time: 5:00 pm, Wednesday, August 2nd, 2023.
 • Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Ban Quản Trị, Tháp S3, Chung cư The Sun Avenue/ Location: Meeting room in the Building Owner’s Committee’s Office, S3 Tower, The Sun Avenue Apartment.

Để chuẩn bị chu đáo cho Buổi mở hồ sơ, Quý Cư dân tham gia vào Ban Đại diện cư dân vui lòng gửi thông tin đến Văn phòng Ban quản lý hoặc qua Email: sunavenue-mo@savills.com.vn hoặc điện thoại: 0901 817 678 – 0373 374 trước 15h00 ngày 02/08/2023./ To prepare well for this meeting, Residents participating in the Resident Representative Board, please send information to Management Office via Email: sunavenue-mo@savills.com.vn or phone: 0901 817 678 – 0373 374 before 3:00pm on 02/08/2023.

Bên cạnh đó, vì giới hạn không gian của Văn phòng Ban Quản Trị nên Ban Quản Lý sẽ thông báo đến Quý Cư dân trong trường hợp số lượng quá đông Cư dân tham dự./ In addition, because of the limited space of the Office of the BuildingOwner’s Committee, We will notify the residents in case the number of residents is too large.

Một lần nữa, BQL xin cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm từ Quý Cư dân / Please bring your own resident card for confirmation as attending. We look forward to receiving your sharing and unanimous support.

Mọi thắc mắc, Cư dân vui lòng liên hệ qua email: sunavenue-mo@savills.com.vn hoặc điện thoại: 0901 817 678 – 0373 374 069 Further information, please contact us via email: sunavenue-mo@savills.com.vn or hotline 0901 817 678 – 0373 374 069.

Trân trọng cảm ơn/ Best regards,

hồ sơ mời thầu hạng mục vệ sinh

hồ sơ mời thầu hạng mục vệ sinh lần 2

hồ sơ mời thầu hạng mục vệ sinh lần 2

Nơi nhận/ Receiving location:

– Như trên/ As mentioned;

– Lưu (VT)/ Saved.

 

CHUNG CƯ THE SUN AVENUE

THE SUN AVENUE

Trưởng Ban Quản Lý

Property Manager

 

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
zalo